Centrum wiedzy

Jak założyć i zarejestrować spółkę z o.o.?

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością inaczej prezentuje się od strony teoretycznej, a inaczej od praktycznej. Założenie spółki z o.o. zajmuje zazwyczaj około 4 tygodni. Aby założyć taką spółkę niezbędne są:

 • zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego
 • wniesienie kapitału zakładowego spółki (powinien wynosić co najmniej 5 000 zł)
 • powołanie zarządu (pierwszy zarząd może być w treści umowy spółki)
 • wpis do rejestru

W celu zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) należy złożyć w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki następujące dokumenty:

 • wnioski rejestrowe według urzędowych wzorów
 • dowód wniesienia opłaty sądowej w wysokości 500 zł
 • opłatę za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł
 • umowę spółki
 • listę wspólników
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione
 • poświadczone urzędowo wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (członków zarządu i prokurentów)
 • dowód powołania poszczególnych członków organów spółki, jeżeli o powołaniu nie stanowi umowa spółki

       W Krajowym Rejestrze Sądowym składa się również razem z wnioskiem o rejestrację spółki:

 • wniosek o rejestrację w urzędzie statystycznym w celu otrzymania numeru REGON
 • wniosek o rejestrację w urzędzie skarbowym dla uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • dokumenty poświadczające tytuł prawny do lokalu, w którym spółka będzie miała siedzibę (może to być umowa najmu lokalu lub umowa na biuro wirtualne)

Czy macie Państwo jakieś pytania dotyczące zakładania spółek?
Potrzebujecie pomocy w sprawie spółek z o.o., komandytowych lub akcyjnych?
Zapraszamy do kontaktu - służymy pomocą. Działamy szybko i profesjonalnie.

 

Kontakt

OPENEUM

ul. Monte Cassino 24
70-467 Szczecin

(+48) 91 822 81 40
(+48) 601 158 256

kontakt@openeum.pl

Napisz do nas

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij
* - pola obowiązkowe

RABAT 50%

"ZAŁÓŻ SPÓŁKĘ TANIEJ"

 Tylko teraz! 50% RABATU na usługę kompleksowego założenia spółki!

POSPIESZ SIĘ!
Tylko do końca tygodnia.

 ZADZWOŃ JUŻ TERAZ!
tel. 91 822 81 40

Dołącz do naszych fanów

Dołącz do nas