Centrum wiedzy

Czym różni się prokurent od pełnomocnika ogólnego?

Wszystkie spółki handlowe mogą ustanawiać zarówno prokurentów, jak i pełnomocników ogólnych. Decydując się na jedną z tych opcji, dobrze jest wiedzieć czym one się charakteryzują.

Pełnomocnik ogólny

Pełnomocnictwem można posługiwać się przy dokonywaniu czynności z kontrahentami, które są czynnościami cywilnoprawnymi, jak również w ramach różnych postępowań np. przed urzędami i sądami. To, czy zakres pełnomocnictwa obejmuje daną czynność, którą ma dokonać pełnomocnik, czy nie, rozstrzygają przepisy regulujące dokonanie tej czynności.

W przypadku czynności cywilnoprawnych decydujące znaczenie ma art. 98 Kodeksu cywilnego.
Wynika z niego, że pełnomocnictwo ogólne obejmuje czynności zwykłego zarządu, czyli częste, typowe, zwyczajne czynności dokonywane przez spółkę. Z kolei do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebne jest już pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało zredagowane w sposób bardzo szeroki, to będzie ono traktowane jako ogólne, czyli nie będzie obejmować czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Prokurent

W  przypadku prokurenta zakres jego umocowania wynika z ustawy, a prokura i jej rodzaj ujawnione
są w KRS. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 1091 § 1 K.c.). Prokurent jest upoważniony do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, więc może działać w imieniu spółki we wszystkich postępowaniach przed sądami i urzędami, dokonując w nich wszelkich czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Prokura daje o wiele szersze umocowanie niż pełnomocnictwo ogólne. Czynności, których prokurent nie może dokonywać, zostały wprost wymienione w art. 1093 K.c. Są to: zbycie przedsiębiorstwa, oddanie go do czasowego korzystania, zbycie lub obciążenie nieruchomości. Nie ma jednak przeszkód, aby w tym zakresie kompetencje prokurenta uzupełniać przez udzielanie mu pełnomocnictw szczególnych.

Jednak w udzielenie i odwołanie prokury związane są z pewnymi kosztami, gdyż okoliczności te podlegają ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Zarówno za wniosek o wpisanie danych prokurenta, jak i o ich wykreślenie należy uiścić kwotę 350 zł (250 zł z tytułu opłaty sądowej i 100 zł z tytułu ogłoszenia wpisu w MsiG).

Warto jednak pamiętać, że zakres umocowania prokurenta, w odróżnieniu od pełnomocnika, nie może być kwestionowany przez osoby trzecie.

Czy macie Państwo jakieś pytania dotyczące zakresu umocowania prokurenta lub pełnomocnika ogólnego?
Potrzebujecie pomocy w sprawie spółek z o.o., komandytowych lub akcyjnych?
Zapraszamy do kontaktu - służymy pomocą. Działamy szybko i profesjonalnie.

Kontakt

OPENEUM

ul. Monte Cassino 24
70-467 Szczecin

(+48) 91 822 81 40
(+48) 601 158 256

kontakt@openeum.pl

Napisz do nas

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij
* - pola obowiązkowe

RABAT 50%

"ZAŁÓŻ SPÓŁKĘ TANIEJ"

 Tylko teraz! 50% RABATU na usługę kompleksowego założenia spółki!

POSPIESZ SIĘ!
Tylko do końca tygodnia.

 ZADZWOŃ JUŻ TERAZ!
tel. 91 822 81 40

Dołącz do naszych fanów

Dołącz do nas