Centrum wiedzy

Na jaki okres można być powołanym jako członek zarządu w spółce z o.o.?


Na początku wyjaśnijmy dwa pojęcia: kadencja i mandat. Kadencja jest okresem pełnienia funkcji przez zarządcę, natomiast mandat to uprawnienie do sprawowania funkcji.


W świetle art. 202 § 1 i 2 K.s.h. brak określenia w umowie spółki kadencji członka zarządu oznacza, że w spółce obowiązuje zasada rocznej kadencji. W tym przypadku mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy (ostatni pełny rok w przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok) pełnienia funkcji członka zarządu (art. 202 § 1 i 2 K.s.h.). Przy czym kodeks spółek handlowych nie ustanawia żadnych ograniczeń co do powołania danej osoby na kolejną kadencję. Dlatego też, gdy mandat wygasa z powodu upływu kadencji, a umowa spółki nie wprowadza ograniczenia w tej kwestii, dany członek zarządu może być wybrany na kolejną kadencję.


Jednak umowa spółki może przewidywać dłuższą kadencję, gdyż w przypadku spółki z o.o. przepisy K.s.h. nie ustanawiają ograniczenia maksymalnego okresu trwania kadencji. Tu może pojawić się pytanie, czy w spółce z o.o. możliwe jest powołanie członka zarządu na czas nieokreślony. Generalnie, że nie ma przeszkód, aby strony w umowie spółki uregulowały kwestię wygaśnięcia mandatu w odmienny sposób od wynikającego z art. 202 § 1 K.s.h. i określiły, że powołanie członków zarządu następuje "na czas nieokreślony" (uchwała SN z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt III CZP 23/10). W takim wypadku mandat członka zarządu wygaśnie jedynie w razie zaistnienia zdarzeń określonych w art. 202 § 4 K.s.h., tj. wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.


Czy macie Państwo jakieś pytania dotyczące tego, na jaki okres można być powołanym jako członek zarządu w spółce z o.o.?
Potrzebujecie pomocy w sprawie spółek z o.o., komandytowych lub akcyjnych?
Zapraszamy do kontaktu - służymy pomocą. Działamy szybko i profesjonalnie.

 

Kontakt

OPENEUM

ul. Monte Cassino 24
70-467 Szczecin

(+48) 91 822 81 40
(+48) 601 158 256

kontakt@openeum.pl

Napisz do nas

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij
* - pola obowiązkowe

RABAT 50%

"ZAŁÓŻ SPÓŁKĘ TANIEJ"

 Tylko teraz! 50% RABATU na usługę kompleksowego założenia spółki!

POSPIESZ SIĘ!
Tylko do końca tygodnia.

 ZADZWOŃ JUŻ TERAZ!
tel. 91 822 81 40

Dołącz do naszych fanów

Dołącz do nas